Wat doen we?

HOME  |  Over ons  |  Wat doen we?

Wat doen we?

Voorne-Putten wil zijn kernkwaliteiten verzilveren en versterkt zijn ruimtelijke relatie met de regio. Het eiland onderscheidt zich in de regio door zijn bijzondere woon-, werk- en verblijfsmilieus in een aantrekkelijke setting. De korte afstand tot het (hoog)stedelijke Rotterdam is uniek. Het landschappelijke en historische karakter van Voorne-Putten vormt hierbij niet alleen een aantrekkelijke basis om te wonen en te recreëren, maar biedt ook aan bedrijven aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden en ontwikkelingscondities.

Gebiedsvisie

De gemeenschappelijke gebiedsvisie voor het eiland schetst een ruimtelijk perspectief voor de toekomst, gericht op het verder verbeteren van de woon-, werk- en toeristisch-recreatieve kwaliteit van het Voorne-Putten. De centrale opgave is: een woon-, werk- en recreatief milieu, waardoor de bestaande kwaliteiten van Voorne-Putten beter tot hun recht komen en verder kunnen worden versterkt. Het gewenste toekomstperspectief, ‘Voorne-Putten als blauw-groene oase tussen stad en delta’, wordt aan de hand van 6 thema’s beschreven.

  • Evenwichtige bevolkingssamenstelling als basis voor een aantrekkelijk woonklimaat
  • Landschap: duidelijk herkenbaar en een belangrijke structuurdrager in het leggen van verbindingen
  • Keuzepalet aan voorzieningen
  • Dicht bij huis werken
  • Bereikbaarheid van(uit) de regio
  • Recreatie en toerisme

Downloaden

Top