Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Het portefeuillehoudersoverleg, waarin ruimtelijke ordening een onderdeel is, is gericht op afstemming (provinciale vereiste), informatie- en kennisuitwisseling wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast worden gezamenlijke reacties opgesteld op ruimtelijke visies en plannen van hogere overheden, en worden de ruimtelijke aspecten, die binnen de overige programma‚Äôs van de strategische agenda vallen, behandeld. 

Duurzaamheid

Kennisdeling (de mogelijkheden tot toepassing van duurzaamheidstechnieken breiden zich een groot tempo uit) en het organiseren van de nodig slagklacht voor het opzetten en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten zijn belangrijke speerpunten.

Top