Portefeuillehoudersoverleg

HOME  |  Over ons  |  Portefeuillehoudersoverleg

Portefeuillehoudersoverleg

De gemeenten op Voorne-Putten werken samen in 5 portefeuillehoudersoverleggen (Pfo's). Hier vindt bestuurlijke afstemming en besluitvorming plaats. In de Pfo's staan inhoudelijke dossiers centraal, waarbij ambtelijke werkgroepen verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de stukken. De pfo’s hebben geen formele beslissingsbevoegdheid. De bestuurders in de pfo’s kunnen een gezamenlijke reactie opstellen richting derden/partners of alleen de intentie uitspreken tot lokale besluitvorming. Bij de Pfo's zijn de verantwoordelijke portefeuillehouders van de 4 gemeenten aanwezig. Bij sommige Pfo’s kan het gaan om meerdere portefeuillehouders per gemeente. Bij belangrijke of complexe onderwerpen wijzen de portefeuillehouders meestal een coördinerend of trekkend portefeuillehouder aan.

 

Top