Onderzoek bereikbaarheid Voorne-Putten

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Onderzoek bereikbaarheid Voorne-Putten

Onderzoek bereikbaarheid Voorne-Putten

23 november 2018

De MRDH, de Provincie Zuid-Holland en lokale overheden onderzoeken in opdracht van het Rijk vanaf september 2018 de bereikbaarheid van Voorne-Putten.

De analyse wordt de basis voor de maatregelen en oplossingen om de ontsluiting van het eiland en de regio structureel te verbeteren. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). 

Voortgang

Het onderzoek is hoog op de agenda van het Rijk en de regio gekomen door druk van de eilandgemeenten. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil graag samen met de betrokken regionale en lokale overheden op basis van de onderzoeksuitkomsten verder investeren om de bereikbaarheid te verbeteren.

Aandacht voor bereikbaarheid

Afgelopen jaren hebben lokale overheden zelf ook ge├»nvesteerd in onder andere de koppeling van slimme verkeerslichten, uitbreiding van P+R & fietsparkeren bij stations, de aanleg rotondes en het verbeteren van kruispunten. Daarnaast vragen de 4 gemeenten op Voorne-Putten al enige jaren bij regionale en landelijke overheden om aandacht voor de bereikbaarheid van het eiland. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de Tweede Maasvlakte en het toenemende verkeer in de regio zorgen regelmatig voor files en verkeersinfarcten op de wegen van en naar Voorne-Putten. Voor de wethouders van de metropoolregio werd het dan ook hoog tijd dat een betere ontsluiting van Voorne-Putten en de Rotterdamse haven bij de hogere overheden op de agenda kwam te staan. 

Aanloopinvesteringen

Naast het onderzoek, ondersteunen het Rijk en de MRDH de gezamenlijke ontwikkeling van het maatregelenpakket 2019-2022 voor de korte termijn. Dit dient als aanloopinvesteringen voor de plannen van het gebiedsprogramma Rotterdam Den Haag. De plannen voor de betere ontsluiting van Voorne-Putten maken daar deel van uit. Om zo snel mogelijk resultaten te boeken, start de uitvoering daarvan al in 2019,. Het pakket bevat innovatieve maatregelen die erop gericht zijn het bestaande stedelijk OV te verbeteren, het wegennet beter te benutten, de doorstroming te bevorderen en het gebruik van de fiets te stimuleren. Bovendien zijn er maatregelen die het gedrag van verkeersdeelnemers moeten be├»nvloeden, zoals spitsmijden door buiten de spits te reizen.  

Ambities

Uitvoering van de maatregelen draagt bij aan de afgesproken ambities voor een sterke economie, een aantrekkelijke leefomgeving en kansen op werkgelegenheid voor de inwoners van Voorne-Putten. Het Rijk en de MRDH stellen de voorstellen voor het vervolg op de korte termijn maatregelen in het najaar 2019 vast.

Top