Maatschappelijke zaken

HOME  |  Onze programma's  |  Maatschappelijke zaken

Maatschappelijke zaken

Het beleidsterrein maatschappelijke zaken kent een grote diversiteit aan onderwerpen. Op Voorne-Putten bereiden de 4 gemeenten een aantal bovenregionale overleggen gezamenlijk voor, zoals het Algemeen Bestuur van de GGD-RR, de Raad voor het Publiek Belang (jeugdgezondheidszorg), het PHO Jeugdzorg en het Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt (o.a. regionale aanpak vroegtijdig schoolverlaters). De gezamenlijke gemeenten stemmen de inbreng bij deze overlegvormen met elkaar af. Ook op gebied van onderwijs werken de gemeenten samen. 

Top