Kengetallen

HOME  |  Over Voorne-Putten  |  Kengetallen

Kengetallen

In de Economische monitor Voorne-Putten vindt u diverse kengetallen over het economisch klimaat op Voorne-Putten. Dit zijn cijfers over bevolking, inkomen en sociale zekerheid, onderwijs, verkeer, werk en economie, en wonen. Daarnaast zijn er cijfers over detailhandel, toerisme en recreatie en horeca. U zoekt zelf de cijfers op die u nodig heeft. De cijfers worden ieder jaar geactualiseerd.

Bekijk de Economische monitor Voorne-Putten op Voorne-putten.incijfers.nl.

Top