Groen, Toerisme en Recreatie

HOME  |  Onze programma's  |  Groen, Toerisme en Recreatie

Groen, Toerisme en Recreatie

Een kwalitatief hoogwaardig groen gebied, met voldoende toeristische en recreatieve functies is belangrijk voor de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en concurrentiekracht. Belangrijk daarbij is een eigen identiteit en uitstraling. Grote opgaven zijn het versterken van de recreatieve waarde en het economisch vitaal houden van de agrarische sector. In de gebiedvisie wordt in het 10-puntenplan het volgende gesteld: het versterken van de groen-blauwe verbindingen zo mogelijk in samenhang met het realiseren van (thematische) recreatieve routes. 

Kwaliteiten van Voorne-Putten

Voorne-Putten heeft de eigen inwoners en bezoekers veel te bieden. De  gemeenten hebben gezamenlijk de ambitie zich duidelijker te profileren als aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied voor een ieder die op zoek naar water, natuur en rust. De kwaliteiten van Voorne-Putten:

  • water, zowel voor het thema watersport (Hellevoetsluis en Brielle) als het thema strand en duinen/natuur (Westvoorne).
  • historie, met Brielle, Hellevoetsluis, maar ook de kleinere kernen van de gemeente Nissewaard en de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied, verspreid over heel Voorne-Putten. Al deze genoemde thema’s zijn belangrijke toeristische trekkers.
  • Spijkenisse biedt juist ruimte voor "all weather"-voorzieningen, door haar centrumfunctie wat betreft detailhandel, maar ook door de aanwezigheid van een bioscoop, een zwembad, een bowling en een nieuw theater.

Om gezamenlijk te kunnen optrekken is het nodig dat het product Toerisme en Recreatie breed gedragen wordt, niet alleen door de gezamenlijke gemeenten, maar ook door ondernemers. De gemeenten vervullen vooral een faciliterende en regisserende rol. Ook terreinbeheerders en de regionale marketingorganisatie Op Voorne-Putten zijn belangrijke partners. Belangrijke taken binnen de regisserende rol zijn het bewaken van een gezamenlijk, duidelijk profiel van Voorne-Putten en het creëren van samenhang.

Speciale aandacht vraagt de rol van de gezamenlijke gemeenten bij het beheer en de ontwikkeling van de recreatiegebieden die nu eigendom zijn van het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Binnen het door de provincie Zuid-Holland in gang gezette traject van de 'stelselherziening' komen beide aspecten aan de orde. In samenwerking met de partners binnen de Metropoolregio wordt nader invulling gegeven aan de toeristisch recreatieve aspecten, maar ook het vitaal houden van de agrarische sector.

Website OpVoornePutten

Voorne-Putten, het eiland van contrasten, 2 werelden op 1 eiland. Deze contrasten maken Voorne-Putten spannend en verrassend. 
De website www.opvoorneputten.nl laat bijzondere plekjes, de leukste activiteiten en natuurlijk het grote aanbod aan evenementen zien.
 

Thema's

Bekijk hieronder de belangrijkste thema's uit ons Programma Groen, Toerisme en Recreatie.
 

Top