Gemeenteraden

HOME  |  Over ons  |  Gemeenteraden

Gemeenteraden

De gemeenteraden op Voorne-Putten willen betrokken zijn bij de regionale samenwerking. Sinds 2012 bestaat daarom een Klankbordgroep, waarin een aantal raadsleden zijn afgevaardigd. De Klankbordgroep organiseert enkele keren per jaar een radenbijeenkomst, waarin verschillende onderwerpen op gebied van samenwerking aan de orde komen.

Top